Získání účtu

Uživatelé z českých vysokých škol (studenti, učitelé…), které jsou členem federace eduID.cz (prakticky všechny), si mohou nastavit jméno a heslo k Veverce na stránce sp.veverka.ch/heslo a hned se přihlásit.

Ostatní uživatelé nechť se obrátí na technickou podporu s žádostí o účet.

Server Veverka.ch můžete využít mj. pro:

  • vyzkoušení této technologie
  • jako záložní komunikační prostředek (e-mail)
  • chatování (Jabber/XMPP/IRC)
  • sdílení kalendářů mezi uživateli z různých škol/ogranizací a plánování schůzek

Služba je poskytována zdarma a bez záruky (pokud nebylo dohodnuto jinak).

© 2014 Ing. František Kučera